Prečo je nedostatok miest v materských školách?

Marec 2009 / Prečítané 1735 krát
   Každoročne sa v mesiaci marec koná zápis do materských škôl. Ten tohtoročný je odlišný najmä v tom, že záujem o umiestnenie do škôl je podstatne vyšší, než je počet voľných miest. Novým školským zákonom a vyhláškou o požiadavkách na zariadenie pre deti sa znížil v našich zariadeniach maximálny počet detí v triede.
   Aj preto riaditeľky materských škôl, v zmysle vyhlášky o materských školách, upravili kritériá prijímania. Sú rodičia, ktorí ich označili za neférové či až diskriminačné. Jedna skupina rodičov sa snažila diskutovať a hľadať riešenie. Druhá skupina prišla s krikom, nepripravená na komunikáciu. Tretia skupina rodičov je ticho. Je spokojná, pretože spĺňajú kritériá a ich deti budú prijaté do škôl. To znamená, že buď majú dieťa predškoláka, alebo má dieťa už 3 roky, rodičia sú zamestnaní a majú trvalý pobyt v meste Pezinok. Kritérium trvalý pobyt bol, je a asi aj bude najviac kritizovaný. A prečo sa trvalý pobyt stal kritériom? Mesto Pezinok sa snaží podporovať mladé rodiny rôznym spôsobom. Napríklad aj tým, že sa niekoľko rokov nezvyšovali poplatky v materských školách. V roku 2008 sa zvýšil poplatok za odpad (ktorý neplatia ľudia bez trvalého pobytu). V tom čase mestské zastupiteľstvo schválilo aj výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole na 10 % zo sumy životného minima na nezaopatrené dieťa (čo predstavuje sumu 8,16€), pričom zákon určuje maximálnu výšku 12,24 €. Teda rozdiel medzi maximálnym príspevkom na stravovanie a tým, ktoré určilo Mestské zastupiteľstvo predstavuje za mesiac 4,60 € v prospech rodiča. Kritériom, že rodičia dieťaťa sú zamestnaní, napĺňame článok 18 ods. 3 Dohovoru o právach dieťaťa, v ktorom je uvedené, že štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, robia všetky potrebné opatrenia na to, aby sa zabezpečilo právo detí pracujúcich rodičov využívať služby a zariadenia starostlivosti o deti, ktoré sú pre ne určené.
   Vieme, že neuspokojíme požiadavky všetkých rodičov, že sa vyplavia na povrch najmä emócie. Dúfame však, že neprevýšia racionálny pohľad na tento problém.
 
 (RM)
 
 

Ohodnoťte článok: