Finančná podpora pre cestovný ruch

Marec 2009 / Prečítané 1901 krát
   Mesto Pezinok vyčlenilo na tento rok 3.300 € na podporu mikrograntov z oblasti CR. Komisia CR pri MsZ odporučila podporiť jeden projekt maximálnou výškou 700 € a uprednostní projekty aktívneho cestovného ruchu, ktoré majú trvalo udržateľný charakter. Uzávierka prijímania žiadostí na mikroprojekty je 30.apríla 2009. Projekty musia byť vyúčtované do 20.decembra 2009.
   Bližšie informácie môžu záujemcovia získať na Oddelení vzťahov s verejnosťou, médiami a projektového riadenia. Kontaktná osoba: Zuzana Somorovská, 033 690 11 02, somorovska.zuzana@msupezinok.sk.
 
 
(ZS)