Ceny tepla sa zvýšili, znižuje sa odber

Marec 2009 / Prečítané 1920 krát
   Ceny tepla poskytovaného Podnikom bytových služieb s.r.o. v Pezinku narástli aj v tomto roku. Čo je príčinou?
   Systém funguje tak, že sa predpokladá určité množstvo odobratého tepla. Najväčším problémom je, že sa mnohí odberatelia v minulosti odpojili a stále sa odpájajú. Zriaďujú si vlastné kotolne v bytových domoch alebo i v jednotlivých bytoch. Situácia sa dá porovnať s prípadom, keď máme kúpený autobus s kapacitou 45 miest a vysielame ho na cesty, ale vozí sa v ňom len pár ľudí. Náklady na vodiča, na opotrebovanie autobusu ako i spotreba na kilometer sú rovnaké bez ohľadu na počet prevážaných ľudí. PBS bola pripravená na plne obsadený autobus. Cena tepla odráža náklady pozostávajúce z fixnej a variabilnej zložky. Variabilná zložka to sú spotrebované energie (voda, plyn, elektrická energia) i tá pri nižších odberoch úmerne klesá. Fixná zložka (náklady na zariadenia, najmä meracie a odberové, splácanie úveru na zariadenia, náklady na revízne správy, náklady na odstraňovanie závad zistených v revíznych správach, kominárske, elektrikárske a plynové správy, platy zamestnancov, dane a iné poplatky) však zostáva stále vysoká a rozpočítava sa na stále menší počet odberateľov. Celková cena tepla pre odberateľa teda prirodzene rastie. Na záver treba však konštatovať, že každú výšku poplatku posudzuje a schvaľuje ÚRSO, teda Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
 
 (MA)
 
 

Ohodnoťte článok: