Spýtali sme sa primátora Olivera Solgu

Marec 2009 / Prečítané 1332 krát
   Pán primátor, celosvetová hospodárska kríza zasiahla aj Slovensko. Zaznamenávame obmedzenia výroby, dokonca úplný krach fabrík, prepúšťanie pracovníkov. Do veľkých problémov sa dostali aj niektoré naše mestá a obce. Situácia jednoznačne velí: šetriť. V akom stave je hospodárenie Mesta Pezinok, robíte aj vy nejaké ekonomické obmedzenia?
– Je samozrejmé, že celosvetová hospodárska kríza, ktorá dopadla aj na Slovensko, zasiahla i samosprávy miest a obcí. Už v januári tohto roka som pracovníkov Mestského úradu informoval o opatreniach, ktoré treba urobiť, aby kríza nespôsobila skolabovanie niektorých činností Mesta. Je úplnou samozrejmosťou, že každý primátor začína od seba a ja nie som výnimkou. Budem o tom verejnosť informovať. Čo sa týka rozpočtu, v prvej etape je to šetrenie o 10 percent vo všetkých kapitolách, okrem školstva, sociálnej starostlivosti a grantovej podpory v oblasti kultúry, športu a sociálnej pomoci. Už doteraz sme ušetrili niekoľko tisíc eur (státisíce korún) na výdavkoch na propagáciu, rekonštrukciu budov, nákup zariadení a na platoch. Nasledovať bude aj znižovanie pracovných miest, kumulovanie funkcií a zníženie objednávok na služby tzv. „dohodárov“. Som si vedomý, že tieto opatrenia ani zďaleka nevykryjú straty, ktoré spôsobí kríza, a preto po predložení výsledkov hospodárenia za rok 2008 navrhnem Mestskému zastupiteľstvu aj ďalšie opatrenia. V žiadnom prípade nedopustím, aby sa kríza dotkla základných funkcií a úloh samosprávy. V meste musí fungovať školstvo i zdravotníctvo, musí sa svietiť, vyvážať odpad, fungovať úrad i mestská polícia, všetko to, čo nám vyplýva zo zákona. A verím, že aj naďalej bude fungovať nadstavba, teda spoločenský život, kultúra a šport. O všetkých opatreniach na elemináciu dopadov krízy na naše mesto budem občanov pravidelne informovať a som, prirodzene, prístupný aj pripomienkam a návrhom zo strany občanov. Budem im za to vďačný.
 
 (mo)
 

Ohodnoťte článok: