Spievanky v treťom roku existenci

Február 2009 / Prečítané 1492 krát
Spievanky, spievanky, kdeže ste sa vzali,
či ste z neba spadli, či ste v háji rástli.
Z neba sme nespadli, v háji sme nerástli,
ale nás mládenci a dievčence našli.


Stretávajú sa ľudia čo radi spievajú  Foto (mo)   Túto malú skladbičku sme si osvojili ako znelku, ktorá sa už dva roky ozýva v malom salóniku v pezinskom Dome kultúry.
   Autormi podujatia Spievanky sú Eva Wengová a Ján Veselý. Ich zámerom bolo, spolčiť zábavychtivých seniorov a nielen ich, aby si zaspievali svoje obľúbené pesničky, pripomínajúce ich mladosť, zarecitovali básničky, vypočuli si vtipy a v príjemnej nálade nadviazali na nové priateľstvá.
   Nevšedný zážitok z vianočných spievaniek si odniesli všetci prítomní. Nechýbali blikotajúce sviečky na vianočnom stromčeku, krásne ozdobené stoly plné koláčikov a rôznych dobrôt. K tomu vianočný program speváckeho súboru Šafráni pod vedením Márie Turňovej, pekný vinš Helenky Skovajsovej či obľúbená pieseň Janka Lunáka – Ave Mária. Pani Miluška Chmelárová nám predniesla krásnu a dojímavú Vianočnú modlitbu, ktorú zložil jej manžel Oto Chmelár.
   Nie menej zaujímavé bolo aj novoročné posedenie, na ktorom okrem dobrej nálady, krásnych ľudových pesničiek a hovoreného slova, si všetci navzájom zablahoželali.
   Je vidno, že Spievanky sa uchytili a našli si trvalé miesto v kultúrnom živote nášho mesta.
   Touto cestou by sme chceli poďakovať Pezinskému kultúrnemu centru a osobne riaditeľke Ing. Ingrid Noskovičovej za poskytnutie priestorov. Ďakujeme TV Pezinok, riaditeľovi Petrovi Bittnerovi, kameramanom a moderátorke Zuzane Sandtnerovej za propagáciu podujatia, rovnako tiež redakcii Pezinčan.
   Poďakovanie si zaslúžia aj účastníci podujatia, vďaka ich záujmu budú Spievanky pokračovať aj v treťom roku svojej existencie.
   Radi privítame medzi nami aj vás. Keď viete hrať na nejaký hudobný nástroj, prineste si ho so sebou. Spoločne prežijeme krásne chvíle a dobrou náladou si spríjemníme jeseň života.
 
Ján Veselý

Ohodnoťte článok: