Ako nás vidia českí turisti?

Február 2009 / Prečítané 1984 krát
   V rámci prezentácie Pezinka na výstave cestovného ruchu GO a REGIONTOUR 2009 v Brne (v dňoch 15.-18.1.2009) sme vykonali anketový prieskum medzi jej návštevníkmi. Hlavným zámerom prieskumu bolo overiť si, ako naši západní susedia vnímajú propagáciu Pezinka. Snažili sme sa dozvedieť odkiaľ potenciálni návštevníci najčastejšie čerpajú informácie o meste, aby sme vedeli následne efektívne využiť finančné prostriedky určené na propagáciu.
   Jednoznačne najväčší záujem vo všetkých vekových skupinách bol o tlačené propagačné materiály. Respondenti uviedli, že ich najviac zaujímajú tlačoviny bohaté na fotografie, ilustrované mapy, kalendáre, pohľadnice, mapy cyklotrás... Na druhom mieste ako zdroj informácií uvádzali web stránku. Na otázku, či by uprednostnili propagačné materiály, ktorými ich oslovujeme v ich rodnom jazyku, viac ako 95% opýtaných sa vyjadrilo, že nemajú so slovenčinou problém. Respondentom najviac chýbala kompletná ponuka informácií o možnostiach ubytovania, stravovania, kultúrneho vyžitia, zaujímavostí v blízkom okolí, vrátane informácií o cenách. Žiadané boli i mapky mesta a cyklistických trás.
   Na otázku čo prvé si predstavíte, keď sa povie Pezinok, sa väčšina odpovedí točila okolo vína, vinárstva, vinobrania, tradičnej gastronómie a basketbalu. Stredobodom záujmu českých turistov sú však aj dejiny a historické pamiatky. Našou snahou bude, aby sa nám podarilo do Pezinka prilákať čo možno najviac českých
návštevníkov.
   V dňoch 7. a 8. februára malo mesto Pezinok zastúpenie aj na medzinárodnej výstave cestovného ruchu Holiday World v Prahe. Okrem informačného servisu ponúklo návštevníkom veľtrhu aj ochutnávku vín, ktoré predstavil someliér priamo z Národného salóna vín a veľký úspech mala pravá pezinská fyzulnačka.
 
 (MA)
 
 
 

Ohodnoťte článok: