Nová kniha o Pezinku

Február 2009 / Prečítané 3355 krát
Autori knihy Petra Pospechová a Peter Wittgrúber   Do bibliografie Mestského múzea v Pezinku pribudol v uplynulých dňoch nový titul kniha s názvom Bránami mesta Životopis starého domu. Publikácia približuje urbanistický vývoj Pezinka, jeho uličnej štruktúry a zmien, ktorými v priebehu storočí prešli. Ťažiskom práce sú poznatky o 137 súkromných budovách vo vnútornom meste, t. j. v priestore ohraničenom mestským opevnením a tvorenom dnešnými ulicami M. R. Štefánika, Holubyho, Kollárova, Farská a Potočná. Informácie sú rozdelené do samostatných kapitol, kopírujúcich dnešnú uličnú štruktúru vnútorného mesta. Jednotlivé časti približujú históriu príslušnej ulice, dokumentujú jej premeny vrátane zmien názvov. Následne sa kapitoly venujú domom príslušnej ulice, ich histórii, architektúre, zmenám vlastníckych vzťahov, rodinným väzbám a obchodnej činnosti. Informácie sa vždy viažu na rodinu vlastníka popisovaného objektu. Opis jednotlivých domov sa opiera predovšetkým o zistenia archívneho výskumu a čerpá najmä z bohatých archívnych prameňov daňových registrov z 18.-20. storočia, listín, matričných zápisov, testamentov a administratívnych spisov. S ich využitím sa autori pokúsili podať plastický obraz mesta, vytváraného každodennými príbehmi rodín, ktoré v ňom stáročia žili, obraz spletitých rodinných a rodinno-obchodných vzťahov. 276 stranovú publikáciu dopĺňajú kresby starého Pezinka, jeho častí, vonkajších pohľadov na domy a ich interiérov.
   Bránami mesta Životopis starého domu je možné zakúpiť v Mestskom múzeu v Pezinku alebo v Mestskom informačnom centre.
 

(pp)

Ohodnoťte článok: