Za G. Vlčekovou

Február 2009 / Prečítané 1879 krát
  Piateho februára zomrela vo veku 80-tich rokov pani RNDr. Galina Vlčeková, CSc. Pezinčania ju poznali najmä ako osobnosť, ktorá celý svoj profesionálny život zasvätila geológii a pokračovala tak v rodinnej tradícii. Poznali sme ju však aj ako zanietenú propagátorku skautského hnutia. Mnohí z nás vedeli, že pochádzala z významnej ruskej rodiny, ktorá podobne ako mnohé iné, musela po októbrovej revolúcii emigrovať zo sovietského Ruska. Rodina Andrusovová dala vede a najmä geológii mnohé významné osobnosti. Takou osobnosťou bol i otec pani Galiny akademik Dimitrij Andrusov, zakladateľ dnešného Geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave. Niekoľkí z nás vedeli aj to, že bola pravnučkou slávneho nemeckého obchodníka a archeológa Heinricha Schliemanna, objaviteľa Tróje.
   V prvom rade však bola pani Galina Vlčeková vzácny a múdry človek. Nám, čo sme ju poznali počas tých mnoho rokov, ktoré prežila v Pezinku, bude navždy chýbať. Česť jej pamiatke.
 
 
Mgr. Oliver Solga
primátor mesta
 


Ohodnoťte článok: