Spoločenská kronika

Február 2009 / Prečítané 3123 krát
NOVÍ OBČIANKOVIA
Štefan Javorka 2.1.
Simona Holeková 4.1.
Maximilián Mičko 6.1.
Martin Fiala 7.1.
Radovan Rajchl 7.1.
Ema Čurillová 11.1.
Hana Baranovičová 12.1.
Tereza Baranovičová 12.1.
Michal Horvat 14.1.
Sofia Svačinová 15.1.
Tomáš Štellár 16.1.
Zoja Vachová 16.1.
Jaroslav Ragač 16.1.
Nicolas Chalupianský 16.1.
Patrícia Balážiová 17.1.
Patrícia Kramárová 20.1.
Lenka Schaubmarová 22.1.
Antonio Lupták 25.1.
Ema Hupková 25.1.
Ela Hupková 25.1.
Dominik Danek 26.1.
Miriam Farnbauerová 27.1.
Sára Mrázová 28.1.
Patrik Vandriak 30.1.
 
 

ZOSOBÁŠILI SA
Oto Cséry  Alena Jančeková 
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
František Virgovič 63.r.
Peter Axamit 28.r.
Jaroslav Noga 70.r.
Peter Stríž 54.r.
Ján Červeňanský 75.r.
Ľudovít Krčik 61.r.
Imrich Plško 51.r.
Alojzia Slováčková 97.r.
Ján Tóth 72.r.
Michal Slaboň 20.r.
Ján Berák 81.r.
Helena Jelemenská 83.r.
Štefan Ondrovič 85.r.
Bedrich Guštafík 33.r.
Václav Pospíšil 77.r.
Florián Harmady 83.r.
Magdaléna Vydrová 80.r.
Jozef Čemez 55.r.
Ján Federl 82.r.
MUDr. Ivan Dobrovoda 79.r.
Zita Tomašovičová 74.r.
RNDr. Galina Vlčeková 80.r.
Jozef Liška 85.r.
Helena Dobrovodová 77.r.
Gabriela Tomašovičová 54.r.
Agneša Mrázová 89.r. 
NAŠI JUBILANTI

70-roční
Štefan Hollan 3.2.
Ján Fraňo 7.2.
Jozefa Valachovičová 8.2.
Drahoslava Noskovičová 9.2.
Emil Červenka 10.2.
Alexander Tešovič 11.2.
Elena Filková 14.2.
Elena Skovajsová 16.2.
Božena Mrkevčíková 22.2.
Štefania Kerkešová 24.2.
Viera Beňovská 24.2.
Viola Dvorská 25.2.
Matej Okresa 25.2.
Kamil Horínek 25.2.
Marta Leschingerová 37.2.


75-roční
Ján Kips 5.2.
Emília Satková 6.2.
Rozália Žaliová 7.2.
Valéria Fakundínyová 9.2.
Stanislav Bauer 11.2.
Anna Axamítová 17.2.
Eduard Kinder 18.2.
Helena Vernerová 23.2.
Katarína Esterleová 25.2.
Ľubica Hanusková 25.2.
Pavel Jačianský 28.2.

80-roční
Jozefína Šipošová 16.2.
Jozefa Slimáková 18.2.
Mária Borišová 23.2.

85-roční
Ladislav Lichtneker 2.2.
Mária Pukančíková 2.2.
Agáta Peťková 4.2.
Jozef Radič 15.2.

 

Ohodnoťte článok: