Volebné miestnosti pre voľby prezidenta

Február 2009 / Prečítané 1695 krát
V sobotu 21. marca 2009 sa uskutočnia voľby prezidenta SR. V Pezinku sa bude voliť v 17 okrskoch v čase od 7.00 do 22.00 hodiny. Volebné miestnosti budú na týchto miestach:

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť: Mestský úrad, Radničné nám. 7/I.posch č. dv. 12
ulice: Bratislavská 1-87 a 2-102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné nám., Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Š. Polkorába, Fortna
Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť: Školská jedáleň, Kollárova 1/A
ulice: Záhradná, M. R. Štefánika, Kollárova
Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť: Gymnázium, Senecká 2
ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnická, Natalin dvor, Šancova, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova, Mahulanka, Viničnianska cesta
Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť: Základná umelecká škola, Trnavská 1
ulice: Muškátová, Silvánová
Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť: Klub dôchodcov, Sládkovičova 1
ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Rulandská, Hroznová, Veltlínska
Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť: Materská škola ul. gen. Pekníka 2
ulice: Jilemického, Jiráskova, Šafarikova, Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermova, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Peknika, F.P. Drobiševa
Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť: Klub dôchodcov, Cajlanská 95
ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bokesa, Malacká cesta, Krížna, Kutuzovova, Kučišdorfská dolina, Baba, Stupy, Zumberská, Topoľová, Javorová, Pod kalváriou, Dr.Štohla, Záhumenice, Schaubmarova, Richarda Rétiho, dona Sandtnera
Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť: Materská škola, Svätoplukova 51
ulice: L. Novomeského
Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť: Základná škola, Kupeckého 74
ulice: Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malokarpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku, Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučínova, Kamenice, Vincúrska, Podhorská, Fajgalská cesta, Hasičská, Rozálka, Panský chodník, Vinohradnícka cesta
Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť: Základná škola, Na bielenisku 2
ulice: Suvorovova, Svätoplukova 1, 2
Volebný okrsok č.11
Volebná miestnosť: Základná škola, Na bielenisku 2
ulice: Svätoplukova 6-51
Volebný okrsok č. 12
Volebná miestnosť: Materská škola, Vajanského 16
ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova
Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť: Klub dôchodcov, Hrnčiarska 44
ulice : Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ
Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť: Školský klub, Fándlyho 11
ulice : Mierová, 1.mája, Obrancov mieru, Fándlyho
Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť: Stredné odborné učilište, Komenského 27
ulice: Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulakova, Komenského, Nerudova, Okružná, Kataríny Franklovej, Eugena Suchoňa, Ľudovíta Rajtera
Volebný okrsok č. 16
Volebná miestnosť: Materská škola, Bystrická 1
ulice : Bystrická, Bratislavská 108-130
Volebný okrsok č. 17
Volebná miestnosť: Základná škola, Orešie 2
ulice: Cintorínska, D.Virgoviča, Druž-stevná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matuškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka, Černicová, Liesková, Mlynárska, Za panskou záhradou, Nezábudková, Ružová, Púpavová, Ulica Jamnických, Pri mlyne

Upozornenie pre voličov

   Voličské zoznamy sú k dispozícii k nahliadnutiu a vykonaniu zmien, prípadne vydávania voličského preukazu na Mestskom úrade v Pezinku, Radničné námestie 7 v kancelárií č. 21 /prízemie/.
   Zmeny je možné vykonať do 20. marca 2009.
   Voliči, ktorí v čase volieb nebudú prítomní v mieste svojho trvalého bydliska môžu si na Mestskom úrade vyžiadať voličský preukaz. S voličských preukazom mô-žu voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na celom území Slovenskej republiky.

Preukazovanie totožnosti

Podľa právnych predpisov SR majú právo voliť občania Slovenskej republiky, ktorí v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň volieb na území Slovenskej republiky.
V prípade nezvolenia prezidenta v prvom kole, uskutoční sa druhé kolo voľby dňa 4. apríla 2009.