Ekumenické stretnutie katolíkov a evanjelikov

Február 2009 / Prečítané 2931 krát
   V piatok 23. januára sa pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov a 40. výročia prvého ekumenického stretnutia katolíkov a evanjelikov v Pezinku konala v kapucínskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Pezinku ekumenická bohoslužba.
   Bohoslužbe predsedali duchovní z Pezinka: dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Mgr. Ondrej Prostredník, PhD., ktorý žije v Pezinku, evanjelická zborová farárka Mgr. Helena Benková, gvardián kapucínskeho kláštora brat Mgr. Ladislav Tkáčik OFMCap, PhD., správca kapucínskeho kostola P. Stanislav Kučák OFMCap, rímskokatolícky farár vdp. Ján Ragula a rímskokatolícky kaplán vdp. Jozef Slezák. 
   Prvé ekumenické stretnutia katolíkov a evanjelikov v Pezinku sa začali v roku 1969, pričom išlo o jedny z prvých. Ale aj predtým príslušníci oboch konfesií navzá-jom veľmi dobre vychádzali. Svedčí o tom pravidelná účasť dcér biskupa a nemeckého evanjelického farára v Pezinku Johannesa Scherera na májových pobožnostiach v katolíckom farskom kostole. Rady si totiž prišli vypočuť mariánske piesne vo vynikajúcom podaní cirkevného spevokolu pod vedením národného umelca Eugena Suchoňa. Zásluhy o zorganizovanie prvého ekumenického stretnutia v Pezinku mali vtedajší rímskokatolícky dekan – farár ThLic. Jozef Mitošinka a evanjelický zborový farár prof. ThDr. Karol Gábriš, aj skupina katolíckych laikov pod vedením neúnavného aktivistu Vladimíra Milka.
   V tomto čase politického uvoľnenia pokračovala tradícia spoločných stretnutí naďalej. Už o niekoľko dní sa konala ekumenická spomienková slávnosť pri príležitosti 1100. výročia smrti sv. Cyrila, ktorej sa zúčastnili obaja farári a tí istí účinkujúci s duchovnými piesňami. Tretím ekumenickým podujatím v roku 1969 bol festival duchovného spevu a hudby Sakrosong, ktorý sa konal v kapucínskom kostole a vystúpili v ňom so svojim spevom viacerí veriaci z Pezinka sólovým, alebo zborovým spevom. Na festivale sa opäť svorne zúčastnili obaja farári.
   Toto obdobie ukončilo januárové ekumenické stretnutie v roku 1970. Tentoraz sa však konalo v priestoroch divadelnej sály kapucínskeho kláštora tzv. Útulne. Vtedy sa zrodila myšlienka striedavo navštevovať katolícke a evanjelické priestory. Táto myšlienka sa mohla naplno zrealizovať až v 90-tych rokoch, keď sa katolíci a evanjelici každoročne v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov zúčastňovali ekumenickej bohoslužby striedavo v katolíckom a evanjelickom kostole. Posledná takáto bohoslužba sa konala v roku 2001 v evanjelickom kostole.
   Tradícia spoločných bohoslužieb sa opäť obnovila v januári 2008, keď sa konala v evanjelickom kostole.
 
 
Peter Sandtner
 

Ohodnoťte článok: