Členovia SZPB hodnotili svoju činnosť

Február 2009 / Prečítané 1595 krát
   V januári sa uskutočnila výročná členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Pezinku. Členovia organizácie hodnotili svoju činnosť a prijali úlohy pre budúce obdobie.
   Za najväčší úspech považujú zostavenie a vydanie Zborníka spomienok k 60. výročiu SNP a protifašistického odboja. Na jeho vydaní má najväčšiu zásluhu autor Peter Wittgrúber a členovia redakčnej rady Ing. Ľudovít Šušol a Mária Markeová.
   Na knihu prispeli darcovia: Mgr. Oliver Solga, Ing. Ján Čech, Mesto Svätý Jur, Obec Limbach, Obec Slovenský Grob. Za pomoc patrí poďakovanie tiež Ing. Vojtechovi Gottschálollovi (Bageta), MUDR. Ľubomírovi Šušolovi (Poliklinika SANUS), Petrovi Mašurovi (Petmas), Ing. Ľubomírovi Košťálovi, Ing. Jánovi Manovi (Pezinské tehelne), Ing. Jánovi Chvíľovi (JŠ servis), Hotelu Limbach, Tatiáne Sučanskej a Miroslavovi Gavalcovi z Limbachu.
   Keďže prvé vydanie zborníka bolo veľmi rýchlo rozobrané, pripravili jeho druhé vydanie. Znovu im ochotne pomohli O. Solga, V. Gottschall, T. Sučanská, Ing. Peter Majtán (Mesto Modra), Achberger (Obec Vinosady) a Nadácia Revia.
   Výbor SZPB ďakuje tiež sponzorom, ktorí prispeli na VČS a bu-dúcu činnosť. Medzi najdôležitejšie úlohy bude platiť príprava seminára k 65. výročiu smrti gen. Karola Pekníka a Náučného chodníka Po stopách II. svetovej vojny v okolí Pezinka.
 
 (mm)
 

Ohodnoťte článok: