Demografický vývoj

Február 2009 / Prečítané 1603 krát

 

 

Demografický vývoj obyvateľstva za roky 2004-2008

Rok

Narodení

Prisťahovaní

Zomrelí

Odsťahovaní

Celkový počet obyvateľov

Medziročné porovnanie

2004

201

412

170

365

21 954

+78

2005

252

465

155

373

22 143

+189

2006

207

494

166

493

22 185

+42

2007

255

536

182

311

22 483

+298

2008

263

509

175

471

22 616

+133

Zdroj: Evidencia obyvateľstva MsÚ

 
 
Čo hovoria čísla
- v minulom roku vzrástol počet obyvateľov o 133 osôb;
- narodilo sa najviac detí (263)za posledných desať rokov;
- vlani sa narodilo o 88 osôb viac ako zomrelo;
- prisťahovalo sa o 38 osôb viac ako odsťahovalo;
- zomrelo (175) viac osôb ako je päťročný priemer (170); viac ľudí zomrelo len v roku 2007 – 182.

Ohodnoťte článok: