Poďakovanie sponzorom

Február 2009 / Prečítané 1538 krát
   V minulom roku bola v Pezinčanovi zverejnená požiadavka na podporu aktivít mesta v súvislosti s kauzou „Skládka odpadov“. Tieto aktivity podporili deviati sponzori v celkovej sume 41100,- Sk
(1 364,27€). Jednotlivé príspevky boli vo výške od 500,- Sk do
20 000,- Sk. Celkové výdavky mesta na zabezpečenie aktivít s touto kauzou, napr. dopravu, zapožičanie tribún, ozvučenie, tlač plagátov a ďalšie drobné výdavky predstavovali vlani sumu 109 643,60 Sk (3 639,50 €). Vďaka sponzorským prostriedkom bol rozpočet mesta zaťažený v tejto položke iba v sume 68 643,60 Sk.
   V prípade záujmu o ďalšiu podporu týchto aktivít, je možné posielať sponzorské príspevky na č. účtu 6602006001/5600 Mesto Pezinok s uvedením VS 7777. O použití prostriedkov budeme obyvateľov mesta priebežne informovať. Ešte raz ďakujeme všetkým sponzorom !
 
(J.S.)
 

Ohodnoťte článok: