Zeleň pre Saharu

Február 2009 / Prečítané 1963 krát
   Mestu Pezinok boli úspešne schválené dva projekty. Jedným je projekt nadácie Pontis s názvom Zeleň pre Saharu vo výške 3303 € (99.506 Sk). Začiatok jeho realizácie je plánovaný na apríl 2009. Pozdĺž potoka Saulak bude vysadených 25 nových stromov. Druhým schváleným projektom je „Detské dopravné ihrisko“ v areáli MŠ Za hradbami. Tento je kofinancovaný z nadácie Allianz, celkový rozpočet projektu je 13.227 € (400 tis. Sk).
 
(MA)
 

Ohodnoťte článok: