K. Eddins na návšteve Pezinka

Február 2009 / Prečítané 1330 krát
K. Eddins (vstrede) s primátorom O. Solgom   Prvý muž veľvyslanectva USA na Slovensku charge d‘affaires pán Keith Eddins so svojím sprievodom prišiel na oficiálnu návštevu Pezinka. V obradnej sieni na radnici hostí za účasti vedúcich pracovníkov Mesta privítal primátor Oliver Solga. V príhovore ich oboznámil s históriou i súčasťou Pezinka a tiež vzťahmi medzi občanmi mesta a USA. V ďalšej časti podrobne informoval o boji občanov a Mesta proti skládke v Novej jame, o krokoch, ktoré mesto robí a pripravuje aj do budúcnosti. K. Eddins vyjadril Pezinčanom podporu a upozornil na skutočnosť, že i nový prezidennt USA Barack Obama pochádza z prostredia občianskych aktivít a iniciatív, ktoré sú legitímnym prejavom a zárukou demokratickej spoločnosti.
  Na záver návštevy sa stretol s predstaviteľmi občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta a prezrel si výstavu fotografií z protestných podujatí na Radničnom námestí. Návšteva, ktorej veľkú pozornosť venovali aj slovenské médiá, bola významná i tým, že sa nestáva často, aby veľvyslanectvo USA prejavilo záujem o udalosť regionálneho či mestského významu.
 
 (ra)
 
 

Ohodnoťte článok: