Konferencia o dejinách Pezinka

Január 2009 / Prečítané 1782 krát
   Koncom roka 2008 usporiadalo Mesto Pezinok v spolupráci s Mestským múzeom historickú konferenciu, venovanú dejinám mesta Pezinok. Príspevky archeológov, pamiatkarov a historikov priniesli najnovšie poznatky o histórii mesta a jeho blízkeho okolia, prípadne o osobnostiach, ktoré tu žili. Všetky sa stali súčasťou zborníka Pezinok... Bozen 1208-2008 (131 strán formátu A4), ktorý si môžete zakúpiť v Mestskom múzeu v Pezinku. Obsah zborníka:
   Dejiny Pezinka od praveku po formovanie sa uhorského štátu, Dve stredoveké fortifikácie v Pezinku, časť Cajla, Nové poznatky o historickej urbanizácii mesta Pezinok, Kostol a kláštor kapucínov v Pezinku, Stratený poklad zlatých mincí zo 17. storočia z Pezinka, Od Lazara po katastrálne mapovanie na konci 19. storočia, Literárne aktivity Michala Semiana, Pezinok a jeho majitelia v 13. a 14. storočí, Pezinok v 15. storočí, Z počiatkov vinohradníctva a vinárstva starého Pezinka, Pezinok a Trnava vo vzájomných vzťahoch v minulosti, Znaky a erby pezinských richtárov, Mestské elity v Pezinku v ranom novoveku, Z dejín rehole kapucínov v Pezinku v 17. a 18. storočí, Fara a farské hospodárenie v Pezinku v 18. storočí, Pezinok počas I. svetovej vojny, Karol Pekník ako dôstojník slovenskej armády 1939-1944.
 
(pw)
 

Ohodnoťte článok: