Cyklus Významná osobnosť Pezinka (11)

Január 2009 / Prečítané 1558 krát
Evanjelický farár, teológ, prekladateľ publicista

Karol Gábriš
 
   Celoročný cyklus Významná osobnosť Pezinka, ktorý pre verejnosť pripravilo Pezinské kultúrne centrum Pezinok, ukončila spomienka na prof. ThDr. Karola Gábriša, evanjelického farára, teológa, prekladateĺa a publicistu.
   Karol Gábriš sa narodil 2. 2. 1919 v Polúdzke. Zomrel 26. decembra 1998 v Bratislave, kde je aj pochovaný.
  Teológiu vyštudoval v Bratislave. Po skončení zostal na fakulte ako asistent. V roku 1942 získal titul ThDr. V roku 1950 sa stal profesorom. Bol viacero období dekanom na SEBF a EBF UK.
   Ako farár pôsobil v Cirkevnom zbore Pezinok 37 rokov (1959 – 1996). Niekoľko volebných období bol seniorom Bratislavského seniorátu. Ako teológ sa takmer celý život venoval postave apoštola Pavla.
   Bol významným odborníkom v oblasti novozmluvnej teológie, napísal komentáre ku všetkým spisom Novej zmluvy. Podieľal sa na evanjelickom preklade Biblie do modernej Slovenčiny (1978), bol predsedom komisie pre ekumenický preklad Biblie pre Novú zmluvu, členom generálneho presbyterstva, objaviteľ gréckeho rukopisu štyroch evanjelií z 10. st. Codex Maurocordatianus.
   Výber z bibliografie: Princípy etiky apoštola Pavla (1941), Manželstvo v listoch apoštola Pavla Galatským (1946), List apoštola Pavla Galatským (1950), Apoštolskí otcovia (1955), Zjavenie Jána (1977), Úvod do Novej zmluvy (1980), Z Jeruzalema do Ríma (1983), Ježišove reči na vrchu (1990), Apokryfy, Mimokanonické spisy Starej Zmluvy podľa Septuaginty (1990), Ježišove podobenstvá I., II. (1990, 1991), Dejiny novozmluvnej doby (1994), Jubileum, ktoré je výzvou (1994), Teológia Novej zmluvy, Ježišova teológia (1995), Kristus (Mesiáš) Ježiš (1995), Prvý list Petrov. Preklad a výklad (1996).
   Svoje kňazské pôsobenie v Pezinku ukončil 20. augusta 1996.
   Na spomienkovom stretnutí 11. decembra 2008 v Dome kultúry v Pezinku sa zúčastnili syn Peter Gábriš, evanjelická farárka v Pezinku Helena Benková, dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Ondrej Prostredník a ďalší hostia, evanjelici z Cirkevného zboru z Pezinka a Viničného, priatelia a známi.
 

Podľa knihy Z dejín pezinských evanjelikov
(autorka H. Benková) upravil (mo)
 

Ohodnoťte článok: