Poďakovanie

Január 2009 / Prečítané 1717 krát
 
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym a priateľom,
ktorí dňa 3. 12. 2008 odprevadili na poslednej ceste
našu drahú zosnulú
Zitku CIPRUŠOVÚ
Ďakujeme za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým priateľom a známym,
ktorí dňa 17. 12. 2008 odprevadili na poslednej ceste
nášho drahého zosnulého
Milana GRÉGRA
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Manželka Ľudmila, synovia Milan a Ivan s rodinami, sestra,
brat a ostatná smútiaca rodina.
 

Ohodnoťte článok: