Bilancia činnosti profesionálnych hasičov

Január 2009 / Prečítané 1504 krát
   Vlani mali profesionálni hasiči z hasičských staníc v Pezinku a Senci (obe sú súčasťou Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku) 817 výjazdov. V Pezinku z 351 výjazdov bolo 132 k požiarom a 173 k dopravným nehodám a iným technickým zásahom. Hasiči zasahovali aj pri ekologických udalostiach.
   Pri požiaroch bola usmrtená jedna osoba a osem bolo zranených. Dopravné nehody a iné technické havárie si vyžiadali oveľa krutejšiu daň, zomrelo pri nich 21 osôb.
   Aj napriek rýchlym a účinným zásahom, vznikli pri požiaroch škody na majetku 35 miliónov korún. Hasiči zachránili hodnoty za vyše 152 mil. Sk.
   Najviac výjazdov mali k požiarom v súvislosti s vypaľovaním trávnatých, krovitých a lesných porastov. Zvýšil sa aj počet výjazdov k dopravným nehodám, najmä na diaľnici Bratislava – Trnava.
   Hasiči sa teda nenudili. I tak mali štyridsať výjazdov kvôli planým poplachom. Niektorí ľudia, žiaľ aj deti, zo žartu alebo z dlhej chvíle oznámia hasičom klamlivú, zavádzajúcu informáciu, pričom si neuvedomia, že v tej chvíli môže byť človek niekde inde ozaj v núdzi. V prípade odhalenia hrozí týmto „vtipkárom“ nemalá pokuta.
   Súčasťou práce Oddelenia prevencie OR HaZZ je vykonávať kontrolnú činnosť u právnických i fyzických osôb. Vyjadrujú sa aj k dokumentácii stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti, zabezpečujú preventívno-výchovnú činnosť a riešia priestupky.
   V minulom roku bolo vykonaných 285 protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 3261 nedostatkov. Majiteľom objektov s najzávažnejšímií nedostatkami bolo uložených 10 pokút v celkovej sume 108 tisíc Sk.
   V oblasti preventívno-výchovnej činnosti OR HaZZ zapezpečilo rôzne akcie pre deti, mládež a verejnosť. Okrem toho organizovali súťaže v hasičskom športe, ukážky hasičskej techniky a hasiči sa zúčastňovali besied na školách.
 

pplk. Ing. Eva Orlická
 
 
 
 

Ohodnoťte článok: