Pomoc z fondu viceprimátora

Január 2009 / Prečítané 1435 krát
   Zamestnanci Oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Pezinok sa v priebehu roka stretávajú s jednotlivcami či rodinami, ktorí sa ocitnú v núdzi. Najmä finančnej. Ak majú nárok na príspevok v zmysle zákona o hmotnej núdzi, finančnú pomoc poskytneme. Sú však aj takí, ktorí nárok na príspevok nemajú. Preto sme radi, že každý rok môžeme pomôcť aj ostatným z fondu pána viceprimátora Ing. Jána Čecha.
   Tento rok bola finančná pomoc použitá na pomoc jednotlivcom (náhradné ubytovanie), rodinám s deťmi (nákup potravín), zdravotne postihnutým a seniorom (nákup zdravotných pomôcok). Aj vďaka tejto pomoci tento rok mohli niektoré pezinské deti, ktoré sú umiestnené v detských domovoch, stráviť vianočné sviatky s rodičmi.
 

Mgr. Renáta Minarovičová
vedúca OŠaSV
 
 
 

Ohodnoťte článok: