Nové kolkové známky

Január 2009 / Prečítané 1652 krát
   V súvislosti so zavedením eura na Slovensku došlo k súbežnému zavedeniu euro kolkových známok.
   Pri vybavovaní dokladov, výpisov, odpisov, potvrdení, osvedčení a v ďalších prípadoch, kde sa platia správne a súdne poplatky formou kolkových známok, po 17. januári 2009 môžu občania používať len euro kolkové známky namiesto doterajších korunových.
   Nepoužité korunové kolkové známky bude ich distribútor – Slovenská pošta, a. s. odkupovať v eurách za ich nominálnu hodnotu, len po overení ich pravosti, do konca roka 2009.
   Kolkovými známkami sa môžu platiť správne poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 300 euro. Pri vyšších sumách možno platiť v hotovosti do pokladnice správneho orgánu, poštovým poukazom na účet správneho orgánu alebo prevodom z účtu v banke.
 
 (mo)
 

Ohodnoťte článok: