Nové pracovníčky na mestskom úrade

Január 2009 / Prečítané 1595 krát
   Po odchode na dôchodok vedúcej Stavebného oddelenia MsÚ Ing. Valérie Jančovičovej nastúpila po konkurznom konaní na túto funkciu od 1.1.2009 Ing. Arch. Bronislava Doláková. Oddelenie styku s verejnosťou, médiami a projektového riadenia má tiež od začiatku roka novú vedúcu. Po odchode PhDr. Ibolye Thurzovej je ňou Mgr. Monika Adameková. Po odchode do dôchodku bývalej pracovníčky Tamary Synákovej nastúpila na referát Štátneho fondu rozvoja bývania Bc. Ľubica Mezeiová. Do dôchodku odchádza aj Ing. Eva Lupová CSc. a na jej miesto nastúpi Mgr. Zuzana Somorovská.
 
 (ra)
 Ohodnoťte článok: