MESTO PEZINOK

Január 2009 / Prečítané 1575 krát
MESTO PEZINOK
predáva tieto nehnuteľnosti


- administratívnu budovu v centre mesta na ulici M. R. Štefánika č. 10 v Pezinku, vrátane príslušenstva a pozemkov vo veľmi dobrom technickom stave. Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 1 626 502 eur, t. j. 49 000 000,- Sk,

- rekreačnú chatu v Jánskej doline, 2,5 km od obce Liptovský Ján, s možnosťou športového vyžitia, v zime zasnežovaná zjazdovka, v lete termálne kúpalisko. Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 18 256,66 eur, t. j. 550 000,- Sk,

- chatu situovanú na atraktívnom mieste, v rekreačnej oblasti Kučišdorfská dolina, chata je napojená na verejnú elektrickú sieť a vodovod. Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 17 592,78 eur , t. j. 530 000,- Sk,

- 6 prefabrikovaných garáží na betónovom základe vrátane pozemkov, nachádzajúcich sa na Trnavskej ulici v Pezinku. Minimálna kúpna cena jednej garáže s príslušenstvom a pozemkom je stanovená vo výške 5.642,97 eur , t.j. 170.000,00 Sk.

   Podmienky obchodných verejných súťaží si môžete pozrieť na stránke www.pezinok.sk alebo sa obrátiť na právne oddelenie MsÚ v Pezinku (Mgr. Renata Gottschallová, vedúca právneho oddelenia, tel. č.: 033/6901 121, e-mail: gottschallova.renata@msupezinok.sk).

Ohodnoťte článok: