Cyklus Významná osobnosť Pezinka (10)

December 2008 / Prečítané 1222 krát
Učiteľ, vinohradník - Vladimír Hacaj
   V novembri cyklus Významná osobnosť Pezinka, ktorý po celý rok pripravuje Pezinské kultúrne centrum, pokračoval desiatym spomienkovým stretnutím. Tentoraz Pezinčania spomínali na učiteľa a vinohradníka Vladimíra Hacaja (1. 1. 1926 – † 28. 11. 2000). Medzi účastníkmi slávnostného večera boli najbližší príbuzní – manželka Ernestína a synovia Ján a Vladimír.
   Vladimír Hacaj sa narodil v Okoči, okres Dunajská Streda, kde jeho otec pôsobil ako železničiar. Jeho rodina však pochádzala z Cajle. Snažili sa dostať do Pezinka, čo sa im aj podarilo. Navštevoval Pedagogickú akadémiu v Modre. Keď mal osemnásť rokov, zomrel mu otec. Musel prerušiť štúdium a venovať sa obrábaniu vinohradu. Školu dokončil dodatočne.
   Celý život pracoval ako učiteľ. V období združstevňovania sa zastal malých roľníkov, stal sa preto politicky nepohodlným. Začali ho prekladať po rôznych školách. Najskôr do Trstíc, potom do Častej, na Cajlu, 11-ročnú Strednú školu v Pezinku (terajšie gymnázium), potom zas do Dolian a nakoniec do Osobitnej školy (dnes Špeciálna škola) v Pezinku. Odtiaľ odišiel do dôchodku.
   V dôchodku ešte občas zastupoval v ZŠ Vinosady. Dva roky pracoval v Malokarpatskej knižnici, pobočka Cajla.
   V roku 1989 patril medzi zakladajúcich členov Verejnosti proti násiliu (VPN), neskôr medzi aktívnych členov Kresťanského demokratického hnutia v Pezinku.
   Jeho veľkou záľubou bol šport. Aktívne pôsobil vo futbalovom oddieli na Cajle, kde zastával post tajomníka. Zaujímal sa aj o letectvo. Zozbieral podklady o amerických letcoch, ktorých zajali v 2. svetovej vojne.
   Viac rokov bol členom redakčnej rady Pezinčana, do ktorého aj iniciatívne prispieval.
   Venoval sa vinohradníctvu a vinárstvu, bol dobrým znalcom vo vinárskej praxi. Podieľal sa na zakladaní rodinnej firmy HACAJ, ktorú spravujú jeho synovia Ján a Vladimír (obaja absolventi Chemicko-technologickej fakulty SVŠT Bratislava, odbor kvasná chémia a bioinžinierstvo).
 
(mo)
 
 
 

Ohodnoťte článok: