Cena pre víťazku výtvarnej súťaže

December 2008 / Prečítané 1252 krát
   V Základnej škole s materskou školou Pezinok, Orešie mali v decembri milú slávnosť. V prítomnosti riaditeľa školy a učiteľov odovzdal vrchný inšpektor Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Peter Ronec žiačke Dominike Virgovičovej diplom a vecnú cenu za víťazstvo v celoštátnej súťaži Požiarna ochrana očami detí 2008 v kategórii mladších žiakov.
   Okrem toho predseda preventívnej komisie ÚV DPO Pezinsko-Seneckého premietol audiovizuálny program s hasičskou tematikou a odpovedal na otázky detí.
 
(pr)
 

Ohodnoťte článok: