Týždeň vedy a techniky

December 2008 / Prečítané 1336 krát
   Ministerstvo školstva organizuje každoročne v posledné novembrové dni Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Nadväzuje na Európsky týždeň vedy a techniky, ktorý vyhlasuje Európska komisia a uskutočňuje sa vo všetkých členských krajinách EÚ. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2004.
   Jedným z jeho hlavných cieľov je zvýšiť záujem mladej generácie o vedu a techniku a štúdium týchto disciplín.
   Na pezinskom gymnáziu, kde sa akcia tiež konala, pripravili pre študentov Týždeň fyzikálnych prekvapení, ktorý prostredníctvom Klubu darcov finančne podporila nadácia Revia.
   Študenti z tercie a kvarty pripravili zaujímavé prezentácie o nositeľoch Nobelovej ceny, o plánovaných experimentoch v najväčšom urýchľovači častíc v Cerne a na chvíľu, aspoň prostredníctvom videa, si mohli vyskúšať beztiažový stav. Tradične najväčšiemu záujmu sa však tešili fyzikálne hračky a experimenty.
 

Tatiana Sroková,
Gymnázium Pezinok
 
 
Ohodnoťte článok: