Poďakovanie

December 2008 / Prečítané 1510 krát
 
Ďakujeme všetkým priateľom a známym,
ktorí sa prišli 10. 11. rozlúčiť s našou mamičkou
Margitou KRAUSOVOU.
Smútiaca rodina.
Dotĺklo srdce. ktoré nás milovalo, zamdleli ruky,
ktoré pre nás toľko vykonali. Ďakujeme všetkým za kvetinové dary pre môjho manžela, otca a dedka
Dezidera NÉMETA
ktorý nás opustil po ťažkej a dlhej chorobe dňa 14. 10. 2008
vo veku 70 rokov. Ďakuje manželka Kamila, syn Roman
a dcéra Milota s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
 
 
Mal som Vás všetkých rád a chcel som ešte žiť,
ale prišla tá chvíľa, keď musel som Vás opustiť. Neplačte, nechajte ma tíško spať, čo mi bolo súdené, muselo sa stať.
Tak tíško odišla duša moja,
nestihol som povedať ani zbohom, rodina moja.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa dňa 8. 11. 2008 prišli navždy rozlúčiť s našim drahým zosnulým.
Jánom NESPALOM
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Ďakujeme tiež pánovi farárovi Zdenkovi Sitkovi za dôstojnú smútočnú rozlúčku. Manželka, dcéra a syn s rodinami. Nikdy nezabudneme.

Ohodnoťte článok: