Firmy sa „vymenili“, súdu to nevadilo

December 2008 / Prečítané 1345 krát
   Rovnako ako mesto Pezinok aj zástupcovia občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta prijali rozhodnutie súdu so sklamaním. A to najmä preto, že sa nevysporiadalo s právnymi argumentmi, ktoré boli súdu predložené. Naopak v odôvodnení výroku rozsudku odzneli informácie, ktoré sú v rozpore so skutočnosťami doloženými v spise. Samotný fakt, že pár dní pred pojednávaním došlo k novému prehláseniu firmy Westminster Brothers, Inc., že nikdy nevstúpila do práv Ekologickej skládky a.s. bolo podľa nášho názoru novým a významným dôvodom na zrušenie rozhodnutia. Táto americká firma vo februári doručila do spisu prehlásenie, odvolávajúc sa pri tom na osobitnú zmluvu a firma Ekologická skládka zhodne vyhlasovala, že práva previedla. Správny orgán nám potvrdil, že prevod práv má preverený a následne s touto firmou konal. Konalo s nimi aj Ministerstvo ŽP a dokonca aj súd prizval firmu Westminster Brothers do súdneho konania. Obe firmy teda vo februári tvrdili niečo, čo teraz popreli. Je to podľa nás nielen významný právny, ale aj morálny dôvod na nepovolenie skládky v prospech týchto subjektov. Po doručení rozsudku sa voči nemu určite odvoláme.
 

 Mgr. Zuzana Čaputová
 
 

Ohodnoťte článok: