Nemožno mlčať proti násiliu

December 2008 / Prečítané 1371 krát
Reakcie zástupcov občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta

   Važení spoluobčania,
   oslovujem Vás, napriek mojim pochybnostiam o tom, či je téma násilia vhodná na predvianočný stôl. Nedá mi však o nej mlčať, lebo v súčasnosti je táto téma tu, aj napriek nášmu nesúhlasu, nášmu odporu. Je dôležité proti násiliu bojovať, otvorene ho pomenúvať, lebo ak budú slušní ľudia pri jeho páchaní mlčať, bude eskalovať, až nekontrolovane ovládne všetky zložky nášho života. O akom násilí to hovorím? Mám na mysli násilie páchané na Pezinčanoch výstavbou skládky v Novej jame v Pezinku. Vnucovanie ďalšieho smetiska len 280 m od prvých obydlí, v rozpore s našim územným plánom, nielen prevádzkovateľom, ale dokonca samotnými orgánmi štátu, považujem za násilie, ktorého verejná forma a agresivita nemajú obdobu nielen v novodobej histórii Pezinka. Považujem za neuveriteľné, že sa tak deje v spoločnosti, ktorá sa označuje za právny a demokratický štát. Slovo násilie podľa môjho názoru najlepšie vyjadruje stav, keď sa politickou a finančnou mocou presadzuje zámer proti vôli občanov mesta aj jeho volených zástupcov.
   Iba stručne pripomeniem základné dôležité skutočnosti z kauzy z ostatného obdobia. Dňa 18. augusta potvrdilo ústredie Slovenskej inšpekcie životného prostredia prvostupňové integrované povolenie, ktoré vo februári vydal Inšpektorát v Bratislave. SIŽP tak povolila výstavbu skládky, napriek jej rozporu s územným plánom. Občianska iniciatíva „Skládka nepatrí do mesta“ a Mesto Pezinok napadli rozhodnutie SIŽP žalobami na súde a dali sme aj podnet na mimoodvolacie konanie na Ministerstvo životného prostredia SR. V súčasnosti sú teda dva kompetentné orgány, ktoré môžu výstavbu skládky zvrátiť. Ministerstvo namiesto toho, aby posúdilo zákonnosť rozhodnutí vydaných inšpekciou, začalo organizovať obchodné rokovania Mesta a občanov s M. Kočnerom, zástupcom firmy WESTMINSTER BROTHERS INC., ktorá sa sama označila za prevádzkovateľa skládky na základe zmluvy s predchádzajúcim prevádzkovateľom, spoločnosťou Ekologická skládka a.s. Pri rokovaniach vyjadril samotný minister Chrbet podporu nielen vybudovaniu skládky v Novej jame, ale dokonca novej spaľovni na starej skládke. M. Kočner sľuboval Pezinčanom neuveriteľné finančné výhody, ak budú s rozšíreným zámerom súhlasiť. Medzitým minister pomaličky čítal údajne 1500 stranový spis, ktorý považoval za veľmi zložitý na to, aby zastavil prebiehajúcu výstavbu. Keďže zjavne namiesto plnenia povinností minister vystupoval takmer ako obchodný zástupca spoločnosti a
Pezinčania nenaleteli fantáziám M. Kočnera, zahájili sme 3.11. pred MŽP SR občiansku štafetu, ako prejav našej nespokojnosti. Denne sme demonštrovali vyše 3 týždňov, potom nám došla trpezlivosť a zorganizovali sme demonštráciu pred úradom vlády dňa 25.11. Aj štafetu, aj demonštráciu verejne podporili mnohé osobnosti verejného života aj jednotlivci nielen z Pezinka, ale celého Slovenska. V deň demonštrácie MŽP SR vyhlásilo do médií, že vydalo predbežné opatrenie, ktorým zastavuje výstavbu skládky. Demonštráciu sme uskutočnili pod heslom „Nenecháme sa umlčať“, lebo sme tušili ďalší podfuk a úradníci nás nesklamali. Vyhlásením zastavenia výstavby došlo okamžite k odvolaniu M. Kočnera, asi aby nebolo komu doručiť rozhodnutie. Ministerstvo šlo pre istotu s bubnom na zajace. Medzitým Krajský súd vytýčil pojednávanie na 4.12. Pri nahliadnutí do spisu na súde sme zistili, že dňa 26.11. doložili spoločnosti WESTMINSTER BROTHERS INC. a Ekologická skládka a. s. vyjadrenia o tom, že prevádzkovateľom skládky nie je WESTMINSTER BROTHERS INC., ale zjednodušene povedané, že ním bola aj je spoločnosť Ekologická skládka a. s. Klamstvo sme zverejnili na tlačovej konferencii deň pred súdnym pojednávaním.sme zverejnili na tlačovej konferencii deň pred súdnym pojednávaním.
   Celé súdne pojednávanie neviem označiť inými slovami, ako divadlo a fraška. Predsedkyňa senátu JUDr. Valašiková bola zjavne zaujatá už od počiatku. Právne zástupkyne iniciatívy a mesta doslova očiernila pri predkladaní vecných dôkazov o platnosti nášho územného plánu a o klamstvách pri zmene prevádzkovateľa a počas pojednávania 4x bezdôvodne tvrdila, že zavádzajú verejnosť. Nepochybujem, že ten, kto zavádzal, bola samotná sudkyňa. Rozhodnutie súdu, že zamieta našu žalobu bolo však prekvapením nielen pre prítomných Pezinčanov ale aj zástupcov médií.
   Rozsudok stále nie je právoplatný, po jeho doručení sa odvoláme na najvyšší súd. Súčasne sme zaslali dôkazy o klamstvách pri zmene prevádzkovateľa aj MŽP SR, ktoré sa stále pokúša doručiť rozhodnutie o zastavení prác do Ameriky a žiadame, aby bezodkladne zastavilo práce na skládke, ale nielen spoločnosti WESTMINSTERS BROTHERS, ale aj Ekologickej skládke a. s. ako aj firme, ktorá práce na stavbe realizuje. Uvidíme, ako dlho bude trvať ministrovi čítanie nových dôkazov. Zároveň sme zaslali petíciu na parlament EU a zvažujeme aj ďalšie formy sťažnosti orgánom EU.
   Po spoločnej porade s primátorom vám môžem prehlásiť, že boj proti násiliu nevzdávame z viacerých dôvodov. Ten prvý je jednoduchý: tak primitívnu a nenáročnú stavbu, akou je skládka, možno v prípade dovolania sa spravodlivosti veľmi jednoducho a kedykoľvek odstrániť. Druhý dôvod je ten, že čím ďalej boj postupuje, tým viac rozpletáme pavučinu vzťahov jednotlivých aktérov. Dnes je zrejmé že do hry o skládku sa opäť vrátila Ekologická skládka a. s., ktorá je cez Jána Mana ml. priamo prepojená s vládnou stranou SMER. Som presvedčený, že kauza Pezinskej skládky dokazuje, že najvyššie orgány verejnej moci sú prepojené s developermi cez úradníkov, prokurátorov, sudcov a politikov. Čím dlhšie v boji vytrváme, tým jednoznačnejšie túto pavučinu odhalíme. Pred 19-timi rokmi bola VEREJNOSŤ PROTI NÁSILIU. Dnes sme svedkami ako štátne orgány, ktoré nás majú chrániť pred podvodníkmi, páchajú NÁSILIE PROTI VEREJNOSTI. A to nedopustíme, vytrváme, lebo ani dnešní politici tu nebudú naveky a som presvedčený, že za svoje skutky raz budú všetci aktéri tejto kauzy znášať dôsledky.
 
 
Ing. Jaroslav Pavlovič
 

Ohodnoťte článok: