Odborných lekárov sa rajonizácia netýka

December 2008 / Prečítané 1563 krát
   Bratislavský samosprávny kraj vyzýva lekárov – špecialistov, aby neodmietali vyšetriť pacientov z dôvodu rajonizácie, ktorý je v ich prípade neopodstatnený a nemá oporu v žiadnom predpise.
   Na Bratislavský samosprávny kraj sa v poslednom čase obracajú rozhorčení pacienti, ktorých odmietajú ošetriť odborní lekári – ortopédi, dermatovenerológovia a podobne – s odôvodnením, že daný pacient nepatrí do ich ambulancie podľa rajonizácie. Tá sa však, podľa platných právnych predpisov, vzťahuje len na všeobecných lekárov pre deti a dorast, stomatológov a gynekológov. Odmietanie pacientov zo strany iných lekárov – špecialistov z tohto dôvodu je preto neprípustné. V prípade, že sa pacient s takouto situáciou stretne, môže kontaktovať odbor zdravotníctva Úradu BSK na tel.
č. 02/48264 922, resp. mailom na anna.mosatova@region-bsk.sk.
   Takýto postup odborných lekárov následne prešetríme a v prípade opodstatneného podania prijmeme príslušné opatrenia.
 
(mp)
 

Ohodnoťte článok: