Stonásobná darkyňa krvi

December 2008 / Prečítané 1394 krát
   Medzi pezinskými dobrovoľnými darcami krvi je rekordérka. Najvzácnejšiu tekutinu pre život človeka darovala stokrát.
Jožka Mravcová sa môže pochváliť bilanciou, ktorú dosiahne ozaj len veľmi málo dobrovoľných darcov. Nielen medzi ženami, ale aj mužmi.
   Prvýkrát krv darovala, keď mala osemnásť. Ešte chodila do školy. Odvtedy sa stala pravidelnou darkyňou. Zvyčajne to znamená, zúčastňovať sa organizovaných odberov, spravidla tri razy do roka. Stalo sa však, že jej telefonovali priamo z transfúzky alebo nemocnice, keď mali akútny nedostatok krvi jej skupiny alebo pri haváriách. Vtedy ide doslova o boj s časom. Niekedy ju požiadali o pomoc aj známi, aby darovala krv pre niekoho z ich rodiny. Keď mohla, vždy krv darovala. Keď nemohla osobne, niekoho narýchlo zohnala.
   „Je to dobrý pocit, keď môže človek pomôcť druhému. Aspoň ja to tak cítim. Viem, že krv je pre život nenahraditeľná. Zdraví ľudia by mali odkázaným na takúto pomoc pomáhať. Nakoniec nikdy neviete, či krv nebudete potrebovať práve vy,“ vraví Jožka Mravcová. „ Mrzí ma však, že hoci tak často pomáham iným, vlastnému mužovi som pomôcť nemohla. Pred štyrmi rokmi zomrel práve pre rýchlu stratu krvi,“ dodáva.
   Dosiahla stovku odberov. Na jedenkrát sa odoberá pol litra krvi, vedno už teda darovala 50 litrov. Či ešte v darcovstve bude pokračovať? Odpoveď znie; keď bude zdravá, určite áno.
   Za darcovstvo krvi získala všetky Janského plakety, už je držiteľkou aj medaily Dr.Kňazovického, ktorá sa ženám udeľuje za 80 odberov. Aj primátor mesta ocenil jej humánnu činnosť v roku 2004 udelením pamätnej plakety.
   Väčšiu časť aktívneho života spája s tehelňami. Takmer tridsať rokov pôsobila na podnikovom riaditeĺstve ako odbytárka a dispečerka výroby. Keď sa podnik rozpadol, nejaký čas pracovala na vrátnici. Teraz predáva v novinovom stánku.
   Hoci nečakane stratila životného partnera, stále má pre koho žiť. Nachádza pomoc a oporu u svojich najbližších i ona sa pre nich rozdáva. Radosť má z dvoch dcér, ktoré majú usporiadané rodiny. Najviac radosti má však z troch vnučiek, ktoré má nadovšetko rada.
   Taká je naša rekordérka–darkyňa krvi Jožka Mravcová. Má širočizné srdce pre svojich i pre iných. A hoci tých, čo im pomáha mnohoraz nepozná, dáva im to najdrahšie bez nároku na odmenu a rada.
 
(mo)