Štatistika rodinných účtov

December 2008 / Prečítané 1543 krát
   Štatistický úrad SR uskutočňuje výberové zisťovanie o výdavkoch a príjmoch súkromných domácností. Cieľom zisťovania je získať informácie o hospodárení domácností, ktoré budú využité na analýzy životnej úrovne.
   Zisťovanie sa bude vykonávať od novembra 2008 do konca roka 2009.
   Vybrané domácnosti navštívi zamestnanec ŠÚSR, ktorý sa preukáže osobitným poverením a služobným preukazom.
   Všetky informácie budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely.
 
(mš)
 

Ohodnoťte článok: