Prežite v zdraví čas Vianoc

December 2008 / Prečítané 1195 krát
   Čas Vianoc a príchod nového roka je predo dvermi. Toto jedno z najkrajších období roka prináša do našich rodín sviatočnú atmosféru pokoja a rodinnej pohody. Dovoľte preto aj nám, aby sme vám zaželali ich príjemné prežitie v kruhu svojich najbližších. Zároveň si vám dovoľujeme dať niekoľko dobrých rád, aby sme tieto najkrajšie sviatky roka prežili v pokoji a pohode.
   Nezabúdajme počas sviatkov na naše deti. Snažme sa im čo najviac venovať a popri tom dohliadnime, aby pri svojich hrách nespôsobili ujmu sebe alebo niekomu inému. Naše obchody a trhy sú presýtené najrozličnejšími druhmi delobuchov, pirátov, svetlíc, rakiet, bengálskych ohňov, ohnivých fontán a podobných ohňostrojných telies. Sú pomerne ľahko dostupné v predaji a mnohokrát ich aj my, sami rodičia, deťom zadovažujeme. Tieto telesá sú pri neodbornej manipulácii veľmi nebezpečné a dokážu pri nedodržaní bezpečnostných opatrení veľmi ľahko spôsobiť ujmu na zdraví či požiar bytu, domu, alebo iných priestorov.
   Aj tento rok ako každý predchádzajúci budú nad vašou bezpečnosťou aj počas celých sviatkov bdieť profesionálni hasiči záchranári, na ktorých sa v prípade núdze alebo ohrozenia môžete s dôverou obrátiť na t. č. 150, alebo t. č. integrovaného záchranného systému 112. Veríme však, že ich pomoc potrebovať nebudete.
 

Kolektív príslušníkov odde-
lenia požiarnej prevencie
OR HaZZ v Pezinku