Vďaka za prácu v prospech rodín

December 2008 / Prečítané 1291 krát
   Milí Pezinčania, dovoľte mi v mene rodín, ktorým sme tento rok akýmkoľvek spôsobom pomohli, potešili a povzbudili, z celého srdca sa poďakovať všetkým dobrovoľníkom. Hoc ich práca a čas sa dá ťažko ohodnotiť, ďakujem im za obetavú, často i náročnú odbornú prácu v prospech rodín, ktorú mnohí odviedli bez nároku na odmenu. Tiež ďakujem za spoluprácu Mestu Pezinok, p. primátorovi Oliverovi Solgovi a p. Renáte Minarovičovej,. Za duchovné vedenie, povzbudenie i podporu ďakujem p. farárovi Zdenkovi Sitkovi. Vďaka patrí aj všetkým sponzorom, KN Revia i redakcii časopisu Pezinčan.
   Vám, milí Pezinčania, tiež ďakujem za akúkoľvek podporu či prejavenú sympatiu.
   Do nového roku 2009 vám všetkým zo srdca želám čistú radosť a pokoj prežívaný vo vašich rodinách.
   Pretože: „Ak ešte zostal na zemi kúsok raja, tak v dobrej rodine“ (konf. 2006)
 
Martina Šipošová – štatutár
Centrum pre rodinu – Pezinok, o.z.
 
 

Ohodnoťte článok: