Názvy nových ulíc

December 2008 / Prečítané 1531 krát
   Mestské zastupiteľstvo na odporúčanie názvoslovnej komisie schválilo pomenovanie nových ulíc v meste. Už realizovaná výstavba na Limbašskej ceste ponesie historický názov Za panskou záhradou, vnútroblokové ulice budú Nezábudková, Ružová a Púpavová. Na túto lokalitu bude nadväzovať smerom na Limbach Ulica Jamnických. Nová výstavba bytových domov za železničnou traťou bude tiež niesť historický názov lokality Mahulanka. Cesta vedúca od konca Kupeckého ulice až po rybník ( Areál zdravia IRI) ponesie názov Rozálka, podľa kaplnky sv. Rozálie. Cesta vedúca od posledného bytového domu na Suvorovovej ulici až po Krížnu ulicu ponesie rovnako historický názov Panský chodník. Na sídlisku Muškát pribudne v novej časti Veltlínska ulica.
 
(ra)