Zmena stanovišťa pre taxislužbu

December 2008 / Prečítané 1368 krát
   Mesto v snahe uvoľniť pre občanov ďalšie parkovacie miesta v centre mesta zrušilo jestvujúce parkovacie miesta pre taxisližbu pre Zámkom a 11 miest pred obchodným centrom Billa. Jediné vyhradené stanovište pre taxíky (8 miest) bude na Meislovej ulici, od rohu ul. M. R. Štefánika po roh na Záhradnej ulici. Navrhované miesta pred Domom kultúry boli zamietnuté dopravným inžinierom PZ SR.
   Na mestskom zastupiteľstve bola aj informácia o pripravovanom riešení parkovania v centre (Radničné nám., Kollárova ul., Ulica M. R. Štefánika) sa zíde už v januári a následne predloží návrh riešenia Mestskému zastupiteľstvu. Tento návrh budú môcť pripomienkovať aj občania na verejnom zhromaždení.
 
(ra)