Poslanci schválili rozpočet mesta na r. 2009

December 2008 / Prečítané 1325 krát
   Najdôležitejším bodom rokovania Mestského zastupiteĺstva v Pezinku, ktoré sa uskutočnilo 12. decembra, bolo prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 2009 a programového rozpočtu na roky 2010 a 2011. Predpokladané príjmy v budúcom roku sú 474,902 mil. Sk (15,764 mil. eúr), z toho bežné výdavky 236,937 mil Sk. (10,852 mil. eúr) a kapitálové 127,155 mil. Sk (4,220 mil. eúr). Predpokladané výdavky: 485,392 mil. Sk (16,112 mil. eúr), z toho bežné výdavky 326,937 mil. Sk (10,852 mil. eúr) a kapitálové 147,332 mil. Sk (4,890 mil. eúr). Rozdiel 11,300 mil. Sk bude vykrytý z predpokladaného prebytku z tohto roku z rezervného fondu.
   Súčasťou rozpočtu sú aj plánované investičné akcie v sume 22 mil. Sk, z tých najdôležitejších spomenieme: parkovisko na Severe, parkoviská a chodník na Muškáte, rekonštrukcia komplexu od železničnej stanice do centra mesta a mnohé ďalšie. Nezanedbateľnými položkami vo výdavkovej časti sú aj kapitoly základných a materských škôl, ktoré predstavujú 132 mil. Sk, zber a likvidácia odpadu 31 mil., údržba komunikácií 27 mil., verejná zeleň a cintorínske služby 22 mil., soc. starostlivosť 21 mil. Sk a mnohé ďalšie.
   Schválený rozpočet bude prístupný na vebovej stránke mesta a podrobnejšie sa mu budeme venovať aj na stránkach Pezinčana.
 
(ra)
 
 
 
 

Ohodnoťte článok: