Rozhodnutie súdu nepríjemným prekvapením

December 2008 / Prečítané 1342 krát
   Ani poslednému mesiacu v roku sa nevyhla stupňujúca sa kauza budovania skládky odpadov v Novej jame. Už v prvé decembrové dni sa občania dozvedeli šokujúcu správu, že americká firma Westminster Brothers na čele s Marianom Kočnerom pri výstavbe skládky nikdy nefigurovala a že teda jediným vlastníkom a stavebníkom je pezinská firma Ekologická skládka a.s. vedená Ing. J. Manom. Z toho jednoznačne vyplýva, že boli dlhodobo zavádzané médiá, občania, minister ŽP i sám premiér !!!
   Na demonštrácii 25.11.pred Úradom vlády SR sa Pezinčania dozvedeli, že MŽP SR vydalo predbežné opatrenie na zastavenie výstavby skládky, ktoré však nebolo doručené ešte ani v deň
súdneho pojednávania, keďže bolo zaslané do USA firme WB. Nakoniec zbytočne, lebo ako sa ukázalo, americká firma so skládkou nič nemala ?! Vo štvrtok 4. 12. sa uskutočnilo na Krajskom súde prvé ( aj posledné) pojednávanie, na ktorom predsedkyňa senátu zamietla žalobu Mesta i občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta v plnom rozsahu. Paradoxne , žalovaná strana, teda Inšpektorát životného prostredia, ktorý vydal integrované povolenie na výstavbu skládky, ani nebol prítomný. V zdôvodnení si Pezinčania v súdnej sieni vypočuli staré známe konštatovania, že náš Územný plán je neplatný, VZN zrušil Ústavný súd, skládka je v územnom pláne BSK, atď... A to všetko i napriek tomu, že v spise i mimo neho sa nachádzajú doklady svedčiace o pravom opaku.
   Mesto Pezinok i predstavitelia občianskej iniciatívy sa, prirodzene , proti rozsudku odvolajú na Najvyšší súd a zvažujú podniknúť aj ďalšie právne kroky. Dnes je však situácia taká, že ak MŽP zruší na základe vyjadrenia súdu svoje predbežné opatrenie, nič nebráni tomu , aby sa skládka legálne dokončila, skolaudovala a začala sa zavážať odpadom. Toto súdne rozhodnutie vyvolalo priam búrku nevôle nielen v Pezinku, ale po celom Slovensku. Budovanie skládky odpadov v Novej jame preto nie je už len problém Pezinčanov, ale celého Slovenska, ktoré túto kauzu pozorne sleduje a vyjadruje nám svoju podporu.
 
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: