Informačné centrum

November 2008 / Prečítané 2052 krát
   MESTSKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM PEZINOK nájdete v Dome kultúry na Holubyho ul. č. 42. Otvorené: pondelok – piatok 9.00 – 17.00, sobota 9.00 – 12.00 hod. Tel.: 033/640 6989, 033/641 3933. E-mail: informacne.centrum@msupezinok.sk, micpezinok@gmail
-com, www.kcpezinok.sk.
 (r)