Svitá ZUŠ na lepšie časy?

November 2008 / Prečítané 1679 krát
   V tomto školskom roku navštevuje Základnú umeleckú školu E. Suchoňa v Pezinku 430 žiakov z nášho mesta, ale aj blízkeho okolia. Žiaľ, aj tentoraz sú vyučovacie priestory roztrieštené na troch rôznych miestach. Výtvarníci sú v bývalej ZŠ na Holubyho ul., tanečníci, literárnodramatický odbor a časť hudobníkov sú v ZŠ Na bielenisku, riaditeľstvo a zvyšná časť hudobníkov na Trnavskej ulici. A práve o riešení tejto situácie sme hovorili s primátorom Mgr. Oliverom Solgom na spoločnom stretnutí s učiteľmi a rodičmi dňa 28. októbra.
   Potešila nás informácia a prísľub zo strany Mesta, vybudovať prístavbu vedľa existujúcej budovy na Trnavskej ulici. Prístavba by vyriešila problémy dochádzania na rôzne miesta výučby, bezpečnosť detí pri presúvaní, ochranu materiálneho vybavenia školy, vyhovujúcejšie prostredie so zohľadnením špecifických potrieb jednotlivých odborov a nástrojov (akustika, osvetlenie, estetika prostredia).
   Ako pán primátor prisľúbil, riešenie priestorov pre ZUŠ (náklady sa odhadujú na 15 mil. Sk) ako jedna z priorít Mesta spolu s vývarovňou a vybavením pre hasičov) je podmienené predajom časti budovy na Štefánikovej 10. Pevne veríme, že tento plán bude možné čo najskôr realizovať na prospech detí a kultúry v Pezinku.
 
Za radu rodičov, Zuzana Bereníková
 


Ohodnoťte článok: