Budúci rok hokejbalová liga

November 2008 / Prečítané 1848 krát
   V utorok 11. novembra zasadal Prípravný výbor Pezinskej hokejbalovej ligy. Na základe záujmu mládeže o tento šport a podpory vedenia mesta pri rozširovaní ponuky voľnočasových aktivít, bude po takmer dvadsiatich rokoch obnovená mestská hokejbalová liga. Ponuku členstva v organizačnom výbore prijal aj primátor mesta Oliver Solga.
   „Masovo rekreačné športy, ktoré združujú veľké množstvo ľudí, robia nášmu mestu len dobrú reklamu. Ak sú v správnom čase podporené, tak ako v minulosti stolný tenis či rekreačné plávanie, výsledky na seba nenechajú dlho čakať. V budúcom roku je naším plánom práve investícia do skateparku a vybudovanie hokejbalového ihriska. Hokej s loptičkou, tento
sídliskový šport, potrebuje v našom meste dôstojný stánok. Dobre si pamätám 80-te roky, kedy bolo len v rámci tohto športu organizovaných takmer 600 hráčov a podobný potenciál odhadujem aj na dnes,“ povedal na organizačnom výbore pezinský primátor.
   Mesto pripravuje v roku 2009 úpravu viacúčelovej športovej plochy na školskom dvore ZŠ Fándlyho, ktorá bude vyhovovať parametrom Slovenskej hokejbalovej únie. Bude vybavená novým asfaltovým povrchom, oblými hokejbalovými mantinelmi, stožiarovým osvetlením a digitálnou výsledkovou tabuľou. Následne podĺa rozpočtových možností vzniknú tribúny pre divákov a príslušné zázemie ako kryté striedačky, trestná lavica a box časomeračov. Plocha bude viacúčelová, určená taktiež pre minifutbal tzv. bágo a volejbal. V čase vyučovania bude využívaná žiakmi Základnej školy.
   Prípravný výbor zabezpečí propagáciu športu na základných školách, výber aktivistov z radov mládeže, prihlášku a registráciu hráčov v troch kategóriách: žiacka prípravka (1998/2000), dorastenecká liga (1997/1993), mužská liga (od 16 rokov). Dokončenie stavebnej časti a spustenie súťaží je je plánované na september 2009.
   V prípade záujmu pomôcť akýmkoľvek spôsobom pri príprave a organizácii tohto zámeru nakontaktujte sa na tel. č. 0908 757 576 (Ľ. Košťál) resp. sa možno obrátiť priamo na primátora mesta.

 (mb)
 

Ohodnoťte článok: