Kampaň na rok 2009

November 2008 / Prečítané 1762 krát
   Už od roku 2005 sú súčasťou komunikačnej stratégie Pezinka marketingové kampane, zamerané na budovanie imidžu mesta. V roku 2003 začali projektom Za čistejší Pezinok, v rámci ktorého bolo vytvorené aj základné logo – štylizovaný domček, ktorý sa, vždy vhodne modifikovaný, používal aj pri ďalších kampaniach. V roku 2005 to bola Pezinok - mesto priateľské k deťom, v roku 2006 ...k seniorom, v roku 2007 ...k zdravotne postihnutým a v roku 2008 ...k rodine. V roku 2009 by mal byť Pezinok prezentovaný ako ...mesto priateľské k životnému prostrediu. Logo a obsah kampane budú uverejnené v januárovom čísle Pezinčana.

(EL)