Európsky prieskum

November 2008 / Prečítané 2043 krát
   Pezinok bol vybraný do celoeurópskeho prieskumu s názvom Európska sociálna sonda 2008. Prieskum prebieha súbežne v 24 krajinách Európy a má za cieľ pomôcť pochopiť, aké názory, predstavy a presvedčenie majú ľudia v rôznych európskych krajinách.
   Externí spolupracovníci – anketári GfK Slovakia, navštívia náhodne vybrané domácnosti, kde získané informácie zaznamenajú do dotazníka. Informácie, ktoré respondenti poskytnú, budú považované za prísne dôverné a v žiadnom prípade sa nebudú spájať s menom ani adresou osoby, ktorá ich poskytla.
   Prieskum bude prebiehať v mesiacoch november 2008 až február 2009. Anketári sa musia preukázať anketárskym preukazom i osobitným sprievodným listom.
   Bližšie informácie získate u projektovej manažérky GfK Dany Kosecovej (tel. 02/573 712 16, e-mail: dana.kosecova@gfk.com) alebo na teletexte Slovenskej televízie okruhu Dvojka a Trojka (číslo stránky 733) a internetovej stránke: www.gfk.sk
.
(rk)

Ohodnoťte článok: