Poďakovanie

November 2008 / Prečítané 2203 krát
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí dňa 7. 7. 2008 odprevadili na poslednej ceste nášho drahého zosnulého
Eduarda JANÍČKA
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí 3. 10. 2008 odprevadili na poslednej ceste nášho drahého zosnulého
Jozefa  STOJKOVIČA.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Mama Jozefína, sestra Ľubka a ostatná rodina. Ďakujeme tiež spolupracovníkom z Tesca za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary.
 
 
Ďakujeme všetkým priateľom a známym, ktorí 2. 10. 2008 odprevadili na poslednej ceste nášho drahého
Karola KOŠŤÁLA
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Manželka a synovia s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí 21. 10. 2008 odprevadili na poslednej ceste našu drahú zosnulú
Máriu TRNKOVÚ
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
 Dcéra Ľudmila, Mária, vnuk Alexander a ostatná rodina.
 
 
Stíchol dvor, záhrada, dom, už nepočuť jeho kroky v ňom. Zmĺkli ústa, srdiečko prestalo biť, ale manžel a otec 
ostáva v našich srdciach ďalej žiť.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli 29. 10. 2008 rozlúčiť s našim drahým
Štefanom ADLEROM
taktiež ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Manželka Eva a deti s rodinami.

Ohodnoťte článok: