Pezinok má mladších obyvateľov ako okres a kraj

November 2008 / Prečítané 2006 krát

Vek Pohlavie
   Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil v októbri údaje o vekovom zložení obyvateľstva v Bratislavskom kraji.
   Podľa správy žilo, v našom kraji k 31. 12. 2007 610 850 obyvateľov. Priemerný vek dosiahol 39,71 roka. U mužov 37,98, u žien 41,27 roka. Najnižší priemerný vek mali obyvatelia okresov Senec (37,79 roka) a Pezinok (38,15 roka). Index starnutia, vyjadrený ako podiel počtu obyvateľov v produktívnom a preproduktívnom veku, dosiahol v kraji 170,49 percentuálneho bodu. Relatívne priaznivá veková skladba obyvateľstva bola v okresoch Senec a Malacky s indexom starnutia 126,84 a 128,27 (okres Pezinok 132,28).
Zaujímali nás tieto údaje aj za mesto Pezinok. Podarilo sa nám ich získať od spracovateľa ŠÚ SR, pracovisko Bratislava.
 
 
   
   V Pezinku, podľa tohto zdroja, k 31. 12. 2007 žilo 21 656 obyvateľov, z toho 10 414 mužov (48%) a 11 242 žien (52%). Mladistvých vo veku 0 – 14 rokov bolo 3147 (podľa pohlavia: 1 607 muži, 1540 ženy). Mužov vo veku 15 – 59 rokov bolo 7 579, žien 15 – 54 ročných 7 105. Vo vekovej skupine mužov 60 a viacročných bolo 1 228 a žien 55 a viacročných 2 597. Priemerný vek obyvateľov Pezinka bol 37,53 (u mužov 36,42 u žien 38,64). Index starnutia u mužov je 76,42 a u žien 168,64 percentuálneho bodu.
   V okrese Pezinok žije 57 164 obyvateľov, z čoho je 27 662 mužov a 29 502 žien. Priemerný vek obyvateľov je 38,15 roka (muži 36,50, ženy 39,70). Index starnutia: 82,57 muži, 185,40 ženy.
 
(mo)
muži ženy spolu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85*
132
101
133
105
116
89
100
97
80
95
97
116
104
118
124
137
130
133
163
175
161
182
187
162
202
208
193
186
231
196
216
221
216
187
196
176
162
168
132
140
140
144
147
149
155
161
164
168
180
162
170
168
168
154
162
144
153
151
144
135
117
94
94
80
98
68
53
71
51
56
48
37
35
30
33
32
32
22
30
28
19
21
15
6
15
43
134
112
126
120
110
82
82
74
91
90
81
103
107
103
125
152
133
159
153
159
160
166
170
183
192
160
188
184
256
196
212
193
225
212
202
185
204
153
144
138
154
168
179
186
156
182
194
176
159
177
179
193
180
158
185
188
184
148
146
142
128
114
109
90
74
91
75
80
74
74
63
72
55
73
57
62
46
59
44
56
50
47
40
32
30
94
266
213
259
225
226
171
182
171
171
185
178
219
211
221
249
289
263
292
316
334
321
348
357
345
394
368
381
370
487
392
428
414
441
399
398
361
366
321
276
278
294
312
326
335
311
343
358
344
339
339
349
361
348
312
347
332
337
299
290
277
245
208
203
170
172
159
128
151
125
130
111
109
90
103
90
94
78
81
74
84
69
68
55
38
45
137