K storočnici majstra Suchoňa

November 2008 / Prečítané 1713 krát
   V jubilejnom roku Eugena Suchoňa 2008 sa aj naša pezinská Základná umelecká škola, ktorá nesie čestný názov Eugena Suchoňa, zapojila do osláv 100. výročia jeho narodenia. 17. októbra sme pripravili pre pezinskú verejnosť dve pekné a zaujímavé podujatia.
   V popoludňajších hodinách sa konal v pezinskom Dome kultúry seminár, zameraný na symboliku v tvorbe E. Suchoňa, osobitne v orchestrálnych variáciách Metamorfózy. Seminár viedla muzikologička Oľga Danášová z Hudobnej katedry Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Metamorfózy sme si mali možnosť vypočuť v klavírnej verzii, v nádhernej sugestívnej interpretácii Kateřiny Honovej, doktorandky VŠMU v Bratislave.
   Večer sme usporiadali slávnostný koncert k pocte majstra Suchoňa, konaný pod záštitou
Mesta Pezinok. Program bol zostavený z tvorby E. Suchoňa. Vypočuli sme si výber z Obrázkov zo Slovenska, krásne úpravy slovenských ľudových piesní pre spev a klavír, Arietu z Mladej suity s passacagliou a na čo sme najviac pyšní – podarilo sa nám so žiakmi naštudovať aj niekoľko Suchoňových prvotín – komorné skladby, ktoré napísal počas svojich mladých rokov prežitých v Pezinku.
   Koncertu sa zúčastnila aj dcéra majstra Eugena Suchoňa pani Danica Suchoňová-Štilichová s manželom, ktorá nám s neskrývaným dojatím poďakovala, zvlášť za skladbu Valse lento, ktorá mala „svetovú premiéru“ a ktorú aj ona počula po prvý raz.
   Vďaka Mestu Pezinok, pezinskému kultúrnemu centru a všetkým, ktorí nám pomohli pri realizácii tohto projektu.

Zuzana Andelová

Ohodnoťte článok: