Stretnutie subjektov cestovného ruchu

November 2008 / Prečítané 1719 krát
   V stredu 10. decembra o 15.00 hod. sa na Mestskom úrade v Pezinku v zasadačke č. 12 uskutoční stretnutie subjektov cestovného ruchu pôsobiacich v Pezinku, ktoré možno označiť prívlastkami tradičné, koncoročné a hodnotiace. Prvú a druhú charakteristiku potvrdzuje skutočnosť, že sa koná vždy v decembri už vyše desať rokov a tretia súvisí s celkovým zameraním tohto podujatia. Jeho cieľom je totiž bilancovať uplynulý rok z hľadiska úrovne služieb cestovného ruchu v Pezinku a okolí. Reč bude aj o nových zámeroch jednotlivých subjektov cestovného ruchu v budúcnosti. Na stretnutí sú vítaní nielen zástupcovia primárnej ponuky (múzeí, galérií, organizátori rôznych festivalov a iných podujatí,
či aktivít zaujímavých pre turistov napr. remeselných dielní, Lyžiarskeho oddielu Baba, organizátori športových podujatí), ubytovacích a stravovacích zariadení, médií, inštitúcií a záujmových združení súvisiacich s cestovným ruchom (Mestského informačného centra, Komisie cestovného ruchu, Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov, Klubu mestských sprievodcov), ale aj ďalší, ktorí majú záujem pomôcť tomu, aby bol Pezinok dobrým hostiteľom pre všetkých návštevníkov. 
(EL)


Ohodnoťte článok: