Také bolo Vinobranie 2008

Október 2008 / Prečítané 1961 krát
Primátor odovzdáva symbolický kľúč od mesta Bakchusovi   Dôkladná príprava, vysoké nasadenie organizátorov a vo veľkej miere pekné počasie majú najväčšiu zásluhu na tom, že Vinobranie Pezinok 2008 vyšlo. 

Primátor odovzdáva symbolický kľúč od mesta Bakchusovi


Zázemie a program

   Vyše 50-hodinový „kotol“ pestrej ponuky pre telo aj dušu „varilo“ viac ako 900 účinkujúcich (vrátane účastníkov alegorického sprievodu), 30 usporiadateľov, stovka ľudí z technického servisu, temer 400 stánkových predajcov a zábavná technika (najmä kolotoče) na
6 300 m2.Hlavní organizátori Mesto Pezinok a Pezinské kultúrne centrum stavili aj tohto roku na osvedčenú programovú štruktúru na dvoch pódiách od piatkového otváracieho tzv. prvého dúška, cez prezentáciu domácich umelcov v pásme Pezinčania Pezinčanom, country scénu, programové bloky v štýle disco, ľudovej hudby, dychoviek, pop music až po prezentácie partnerských miest.

Prvýkrát
   Okrem dvadsať sprievodných podujatí tohtoročné Vinobranie, ktoré bolo vyvrcholením osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o Pezinku, spestrilo aj niekoľko noviniek. Určite najviac zabodovali v sobotu prvé celoslovenské stretnutie primátorov a starostov banských miest a s ním spojený historický sprievod a Remeselné mestečko pre deti v parku.

Čo v programe návštevníkom najviac chýbalo
  
Hoci Mestská vínotéka ponúkala na degustáciu najlepšie vína od producentov z Malokarpatskej vinohradníckej a vinárskej oblasti, nestačila vykryť absenciu obľúbenej výstavy vín, ktorú doteraz každočne organizoval Malokarpatský vinársky podnik, neskôr Vitis. Nespokojní odchádzali aj priaznivci Permoníka medzinárodnej výstavy minerálov, fosílií a drahých kameňov, ktorá bola minulý rok sprievodným podujatím Vinobrania a tohto roku sa v Pezinku nekonala.

Na budúce inak
   V duchu zásady, že nič nie je také dobré, aby nemohlo byť lepšie, aj na tohtoročnom Vinobraní sa našli určité rezervy, ktoré budú musieť organizátori v budúcich rokoch riešiť. Napríklad desaťtisíce hostí, ktorí sa počas Vinobrania pohybujú po meste, samozrejme sú vítaní. Treba sa však lepšie pripraviť na likvidáciu odpadu, najmä obalov z občerstvenia, aj počas dňa a zvýšiť počet odpadových košov (železných obručí s igelitovými vrecami). Mesto bolo síce každú noc do rána dôkladne vyčistené, ale nasledujúci deň okolo obeda už bola v centre väčšina odpadových košov preplnená. Podobne kapacitne nestačili ani verejné WC. A do tretice, téma čistota a vzťah k životnému prostrediu sa vynára aj v súvislosti so správaním predajcov občerstvenia, ktorí bezohľadne vylievali zvyšky (najmä olej z vyprážania a pečenia, vodu z umývania riadu) do verejnej zelene. Do budúceho roka si treba vydiskutovať aj ďalšie podnety zo strany návštevníkov: vhodnosť účinkovania niektorých pouličných „umelcov“, sú požiadavky, aby Mestské informačné centrum sprostredkúvalo ubytovanie pre návštevníkov, chýbal program Vinobrania aj v iných jazykoch (minimálne v angličtine a nemčine), cudzinci nevedeli pochopiť, prečo nebola v sobotu poobede a v nedeľu otvorená žiadna zmenáreň, ohňostroj treba, podľa názoru niektorých, „odpaľovať“ z vyššieho miesta, pretože tohtoročná forma z parkoviska za Billou nevyhovovala (vraj ho nebolo dobre vidieť) a pod.

Avízované zmeny
   Medzinárodná súťaž vo varení fazuľovej polievky Fyzulnačka, obrazne povedané „vyrástla v lone“ Vinobrania. Pod krídlami tejto „matky“ sa konalo jej prvých šesť ročníkov. Fyzulnačka však nadobudla také rozmery, že jej začala byť Potočná ulica primalá a začína rozmýšľať o svojom „samostatnom živote“. Je pravdepodobné, že budúcoročné Vinobranie sa bude konať už bez nej, pravdepodobne sa uskutoční v poslednú augustovú sobotu, ako „bodka“ za Kultúrnym letom v Pezinku.

Na zamyslenie
  
Vinobranie je tradičné a v súčasnosti považované za top podujatie v Pezinku, ktoré je nielen imidžotvorným prvkom, ale znamená pre mesto a jeho podnikateľov aj ekonomický prínos. Je potešiteľné, že záujem o návštevu Vinobrania je taký vysoký. Avšak najmä v sobotu je už na hranici kapacitných možností centra. Tu sa vynára otázka, čo s tým. Rozšíriť priestor diania Vinobrania aj na ďalšie ulice v centre? Alebo koordinovaním termínu Vinobrania s oberačkovými slávnosťami v ostatných malokarpatských vinohradníckych mestách a obciach rozptýliť návštevnosť viac do regiónu? Isto sú aj iné možnosti ako zlepšiť Vinobranie 2009. Je to však úloha nielen pre organizátorov a orgány samosprávy mesta, ale aj všetkých Pezinčanov, ktorým záleží na dobrom mene mesta. Každá reálna rada bude vítaná (možno ich doručiť na Mestský úrad v Pezinku, č.d. 9, tel. 033/6901102, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk )

Pomohli
   Mesto Pezinok ďakuje aj pri tejto príležitosti za spoluprácu všetkým sponzorom a priaznivcom, ktorí finančne, materiálne alebo morálne (napr. i tým, že tolerovali tri dni zvýšeného hluku a problémov s parkovaním) podporili už tradične najväčšie slávnosti roka v Pezinku a verí, že zachovajú svoju priazeň mestu a Vinobraniu aj v budúcnosti. Vinobranie totiž má šancu na úspech len vtedy, keď sa stane podujatím ak nie všetkých, tak aspoň väčšiny Pezinčanov.

(EL)

Ohodnoťte článok: