Predstavili projekt plazmového spaľovania

Október 2008 / Prečítané 1999 krát
   O vybudovaní plazmovej spaľovne odpadov a spaľovaní odpadu, ktorý sa nachádza na skládke Stará jama, rokovali primátor mesta a zástupcovia ekologických aktivistov s podnikateľom Mariánom Kočnerom, zástupcom spoločnosti Westminsters Brothers. Podľa jeho slov ich zaujíma likvidácia starej skládky, teda toho, čo Pezinčanom smrdí, čo je pre nich ekologickou záťažou.
   Primátor poukázal na nesúlad vyjadrení spoločnosti a nastolil tiež otázku, prečo sa pokračuje v budovaní skládky v Novej jame, keď všetok odpad sa dá bezozbytku spalovať v plazmovom reaktore. Vyžiadal si čas na preštudovanie materiálov, pretože podobná skládka na Slovensku neexistuje.
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: